เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย อยู่ในความดูแลของ บริษัท ณัฐชัยสอนขับรถยนต์ จำกัด ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560