หลักสูตรการเรียน สำหรับผู้ฝึกหัดขับรถยนต์

โรงเรียนสอนขับรถยนต์

ระยะที่ 1 สำหรับผู้ฝึกหัดขับรถ ภาคสนาม - สอนความรู้เบื้องต้นในการขับขี่

  1. แนะนำตรวจสอบการนั่งประจำที่คนขับ การปรับนั่ง การจับพวงมาลัย การเปิดไฟเลี้ยว ไฟขอทาง
  2. แนะนำระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ปุ่มบังคับ เช่น กุญแจสตาร์ท คันเร่ง เบรก คลัช
  3. สอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ การเหยียบคลัช 
  4. สอนการบังคับพวงมาลัย เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และยูเทิร์น การใช้สัญญานไฟต่างๆ 
โรงเรียนสอนขับรถยนต์

ระยะที่ 2 สำหรับผู้ฝึกหัดขับรถ ถอยหลัง - ขึ้นสะพาน - การเข้าจอดในสถานที่ต่างๆ

  1. ฝึกการถอยตรง ถอยเข้าซอง ถอยเทียบฟุตบาท
  2. ฝึกการเข้าจอดรถในที่แคบ การออกในที่แคบ การจอดในที่ลาดชัน สูงชันและบนสะพาน
โรงเรียนสอนขับรถยนต์

ระยะที่ 3 สำหรับผู้ฝึกหัดขับรถ ออกถนนใหญ่ (ขับรถร่วมกับบุคคลอื่น)

  1. แนะนำการดูเครื่องหมายจราจรต่างๆ ฝึกขับรถออกถนนใหญ่ผ่านสี่แยกไฟแดง ทางร่วม ทางโค้ง การใช้ความเร็วของรถที่ปลอดภัย การเปลี่ยนช่องทางเดินรถซ้าย ขวา (การมองกระจกข้าง มองกระจกหลัง)
  2. แนะนำเทคนิคต่างๆในการใช้รถให้ปลอดภัย สอนการแแก้ไขเครื่องยนต์ขั้นต้นก่อนเรียกช่าง