จุดรับสมัคร

1.สำนักงานใหญ่ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย

2.เคหะเมืองใหม่บางพลี (ตรงข้ามสนามกีฬาการเคหะบางพลี)

3. เคหะเมืองใหม่บางพลี (หน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์9)

4. ถนนเทพารักษ์ กม.11 แยกคลองขุด (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

5. ถนนเทพารักษ์ กม.13 (หน้าวัดหลวงพ่อโต)

6. ถนนบางนา - ตราด กม.16 (ข้าง ซอย AAP บางโฉลง)

7. ถนนบางนา - ตราด กม.15 (ตรงข้ามบริษัทไทยซัมมิท ตลาดบางโฉลง)

8. บางปู (ตรงตลาดบางปูแลน)