หน้าแรก – เรียนขับรถกับ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย สอนขับรถพร้อมใบขับขี่

เรียนขับรถกับเรา โรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย
081-773-4264 , 084-122-0012 , 02-010-9188

โรงเรียนสอนขับรถยนต์

อัตราค่าเรียนขับรถแบบ เกียร์ธรรมดา - เกียร์ออโต้

        - 10 ชั่วโมง 3,000 บาท
        - 14 ชั่วโมง 4,000 บาท
        - 16 ชั่วโมง 4,500 บาท 

  • สอนด้วยครูฝึก ที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก 

หลักฐานการสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ พร้อมตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
โรงเรียนสอนขับรถยนต์

หลักสูตรอบรม สอบ ที่โรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่
        - หลักสูตร 15 ชั่วโมง 5,500 บาท
        - ปฏิบัติ 10 ชั่วโมง อบรม 5 ชั่วโมง

อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  -> วิชากกฏหมายจราจร
  -> กฏหมายเกี่ยวกับข้องต่างๆ 2 ชั่วโมง
  -> วิชาเทคนิคขับขี่อย่างปลอดภัย
  -> พร้อมแก้ไขสถานการณ์ 2 ชั่วโมง
  -> วิชามารยาทการขับขี่ และดูแลบำรุงรักษารถ
  -> พร้อมแก้ไขเบื้องต้น 15 ชั่วโมง
ฝึกภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
  -> สอนขับด้วยครูฝึก ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

ตารางเวลาเรียนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย

  • สามารถเลือกเวลาในการเรียนตามเวลาที่ท่านสะดวกได้เลย

ช่วงเวลา 08.00 - 10.00 น.
ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น.
ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.
ช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น.
ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น.
ช่วงเวลา 19.00 - 21.00 น.

  • เรียนวันละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นในหลักสูตรเร่งรัด
โรงเรียนสอนขับรถยนต์

มาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถยนต์ณัฐชัย โรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่

- บริษัทได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
- หลักสูตรสอนขับรถยนต์
- การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของกรมการขนส่ง
- อบรมภาคทฤษฎี ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่และต่ออายุ
- ห้องสอบทฤษฎี สำหรับสอบใบขับขี่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-exam
- รถใหม่พร้อมขับ อุปกรณ์ครบครัน สะดวกปลอดภัย พร้อมใช้งาน
- ครูฝึกชายหญิง มืออาชีพ มีประสบการณ์

เปิดสอนทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 21.00 น.

รับสมัครในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น.

ห้องทดสอบปฏิกิริยา

สนามได้มาตรฐานกรมขนส่งทางบก

ห้องอบรมมาตรฐาน

ห้องสอบคอมพิวเตอร์ E-exam

ทีมงานครูฝึกและแอดมิน

ผู้เรียนขับรถกับเรา โดยโรงเรียนสอนขับรถพร้อมใบขับขี่

ขอบคุณที่ไว้ใจให้เราฝึกสอน ณัฐชัยสอนขับรถยนต์ยินดีต้อนรับค่ะ